top of page

בן עדנה ועמנואל. נולד ביום ב' בתשרי ראש השנה תשכ"ז (16.9.1966) בירושלים. בן בכור להוריו. במלאת לו שלוש שנים העתיקה המשפחה את מקום מגוריה לרחובות. הוא גדל והתחנך בשכונת חבצלת ברחובות, תוך כדי שירותו של האב בצבא הקבע. למד בבית-הספר היסודי ע"ש דוד בן גוריון והשלים את חוק לימודיו בבית-הספר התיכון ע"ש דה שליט. כבר בהיותו בכיתה ד' הצטרף לתנועת 'הנוער העובד והלומד'. הוא הרבה לצאת לטיולים והיטיב להכיר את הארץ. במלאת לו עשר שנים יצאה המשפחה לארצות-הברית במסגרת קורס צה"לי שאליו נשלח האב, אז אלוף-משנה בצה"ל. בעת שהותם שם למד יואב לדבר אנגלית שוטפת במבטא נכון והחל להתעניין בכל הקשור בנופים האמריקניים ובהכרת השטח. בשובם לארץ המשיך בפעילותו בקן 'הנוער העובד והלומד' ובשירות למען הציבור. כשהיה בכיתה י' החל להדריך בתנועה. הלימודים נדחקו מעט לשוליים, אך כנגד זה התגלה בתנועה כדמות אחראית. הוא הכין פעולות במסירות רבה ומתוך מעורבות פוליטית ואזרחית. נהג להשקיע ממרצו ומזמנו בשכנוע הורי חניכים להתיר להם לצאת לטיולים. חניכים וחברים ראו בו את עמוד התווך של סניף התנועה. חבריו חניכי הקן התכוננו לצאת לגרעין בחמדיה. הדבר גרם ליואב להתלבט לקראת גיוסו בין הצטרפות לגרעין הנח"ל עם כל חבריו לבין התנדבות לסיירת גולני. לפני הגיוס עמל על שיפור כושרו הגופני. הוא התגייס לשירות סדיר בנובמבר 1984 והתנדב לשרת בסיירת גולני. במסגרת יחידה זו היטיב לבטא את כישוריו השונים, את יכולת הניווט והכרת השטח ותפס מקום מיוחד בקרב חבריו. יואב נפל בקרב ביום א' באלול תשמ"ו (5.9.1986), בפשיטה של סיירת גולני נגד התארגנות מחבלים ליד הכפר זבקין בדרום לבנון. הוא נהרג בחילופי האש עימם והובא למנוחת-עולם בבית-העלמין ברחובות. הותיר אחריו הורים, אחות - ורד ואח - אבנר. חבריו בסיירת בנו אנדרטה בכרמל והוציאו חוברת להנצחת זכרו. בשיפולי הכרמל, במקום שבו הרבו יואב וחבריו להתאמן על דרך חוצה-כרמל, הקימה המשפחה מצפור לזכר יואב. כמו-כן קראו לניווט חוצה-כרמל על שמו. ארגון הסטודנטים היהודיים ברומא נטע עץ לזכרו ביערות הקרן הקיימת לישראל.

(דף זה הוא חלק ממפעל ההנצחה הממלכתי "יזכור", שנערך ע"י משרד הביטחון)

New Project.png
יואב סקל ז"ל

יואב סקל ז"ל

נפל בא' באלול תשמ"ו (05.09.1986)

bottom of page