top of page
Icons.png
Guy.png
Top Logo.png
מי אמר שהכל מתחלק לשלוש_ ארבע הזדמנויות מיוחדות ממיטב לחברי מורן_.jpg
בדיקת תיק פנסיוני קבלו בדיקה מקיפה של החיסכון הפנסיוני, ללא תשלום!.png
פתיחת קופת גמל להשקעה חוסכים לכל מטרה, מושכים מתי שרוצים ומשלמים רק דמי ניהול בשיעור
של 0.

**בדיקת הזכאות מבוצעת על ידי Finupp בצורה דיגיטלית באמצעות קישור ייעודי לטובת ההתקשרות ובהתאם לפרטים שיוזנו על ידי המשתמש. סכום ההחזר יקבע ע"י מס ההכנסה ועליו ייגבה מע"מ כדין. חברת Finupp הינה חברת בת בקבוצת מיטב ובעצם קבלת ההצעה לבדיקה וטיפול, המשתמש מביע הסכמתו לכך שהמידע אשר מסר באתר עשוי יהיה להישמר במאגרי המידע של Finupp וקבוצת מיטב ולשמש בין היתר לצורך התאמת המידע ספציפית למשתמש, לצורכי שיווק ופרסום של מוצרים ושירותים פיננסיים מטעם הקבוצה וכן לצורך החלטה בדבר מתן שירותים למשתמש בעתיד על ידי Finupp וקבוצת מיטב בדרך של שירותי דיוור ישיר ובכל אמצעי אלקטרוני אחר. ניתן לחזור מהסכמה זו בכל עת בטלפון 3366*. האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ מס, ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ אישי, המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם ואין בשירות משום המלצה או חוות דעת, ואינו בא במקום שיקול דעת עצמאי של המשתמש ואין באמור משום הבטחת תשואה או רווח.

Group 9.png
Group 9.png
Group 9.png
Group 9.png
WhatsApp Image 2022-08-30 at 16.35.31.jpeg
BTN 03.png
bottom of page