top of page

בוגרי/ות היחידה היקרים,

משפחת חטיבה 214 בסדיר ובמילואים, פותחת במבצע גיוס המונים כדי להקים מתחם הנצחה ומורשת בבניין ההדרכה הראשי בבסיס היחידה במחנה נחשונים.

ביוזמת אנשי החטיבה הוחלט על הקמת מתחם הנצחה ומורשת שיהווה מוקד מורשת לפעילות היחידה מהקמתה, במתחם יוצג סיפורה של החטיבה מהקמתה ועד ימינו ויונצחו חללי היחידה.
 

מתחם הנצחה ומורשת יהווה מוקד מורשת לפעילות היחידה מהקמתה, מקום בו חיילי החטיבה יוכלו לספוג מהמורשת, המשפחות השכולות יוכלו להגיע ולחלוק את הזיכרון שלהן וגורמי חוץ יוכלו להגיע ולהתרשם מהפעילות הייחודית והמפוארת של החטיבה והאירועים המשמעותיים בהם נטלה חלק לאורך השנים.

פרויקט מתחם הנצחה ומורשת

קמפיין גיוס ההמונים

קמפיין גיוס המונים לפרוייקט מתבצע כחלק מפרוייקטי עמותת מורן (מלכ"ר).
מטרתנו לגייס כ- 500 אלף ₪ שישמשו להקמת מתחם ראוי ומכובד שיוכל לשרת ולתעד לאורך שנים את פעילות החטיבה.

!תודה על תרומתך הנדיבה

*התרומה אינה מוכרת לצרכי מס עפ"י סעיף 46

הדמיית המתחם

bottom of page