top of page

בוגרי/ות החטיבה היקרים,

משפחת חטיבה 214 בסדיר ובמילואים, פותחת במבצע גיוס המונים כדי להקים מתחם הנצחה ומורשת בבניין ההדרכה הראשי בבסיס. במתחם יוצג סיפורה של החטיבה מהקמתה ועד ימינו ויונצחו חללי החטיבה.

 

ביוזמת אנשי החטיבה הוחלט על הקמת המתחם, שיהווה מוקד מורשת לפעילות החטיבה מהקמתה, מקום בו חיילי החטיבה יוכלו לספוג מהמורשת, המשפחות השכולות יוכלו להגיע ולחלוק את הזיכרון שלהן וגורמי חוץ יוכלו להגיע ולהתרשם מהפעילות הייחודית והמפוארת של החטיבה והאירועים המשמעותיים בהם נטלה חלק לאורך השנים.

דבר המח"ט

אנשי 214 היקרים – בעבר ובהווה,

 

מאז הקמת מערך החמ"מ ב-1982 עברה החטיבה שלנו שינויים רבים, אך שני מאפיינים תמיד נשארו – אמל"ח חדשני ועוצמתי, ואנשים מצוינים שדחפו את האמל"ח הזה עד קצה גבול היכולת ופרצו דרכים חדשות.

 

כך לאורך השנים פעלו יחידותינו – בסודיות, בצניעות ובהתמדה הן ביצעו אינספור פעולות בעלות תרומה ישירה לביטחון מדינת ישראל. את הסיפור הזה אנחנו רוצים לספר – ולאורו לחנך את החיילים שיצמחו במסדרונות האלה.

 

בימים אלו אנו בעיצומה של מלחמה, בה רבים מכם, אנשינו בסדיר ובמילואים תורמים את חלקם. במיוחד בתקופה זאת, בה מורשת החטיבה ממשיכה להיכתב ומשמעות החטיבה ברורה מאי פעם, חשוב לנו לייצר פלטפורמה שתאפשר היכרות איתה וחיבור אליה. לזכור יחד את נופלי החטיבה, שמלווים אותנו בכל צעד שאנחנו לוקחים קדימה. לבנות מקום שיחזק את גאוות היחידה שאתם מכירים היטב, ויודעים כמה רוח במפרשים היא נותנת. לחנך בדמותם של אנשי החטיבה לאורך השנים ופעולותיהם, ובכך להמשיך ולשמר באנשינו את הדנ"א הכל כך מיוחד שנבנה כאן.

רן אשכנזי, אל"מ

מפקד 214

קמפיין גיוס ההמונים

קמפיין גיוס המונים לפרוייקט מתבצע כחלק מפרוייקטי עמותת מורן (מלכ"ר).
הכסף שיגוייס ישמש להקמת מתחם ראוי ומכובד שיוכל לשרת ולתעד לאורך שנים את פעילות החטיבה.

!תודה על תרומתך הנדיבה

*התרומה מוכרת לצרכי מס עפ"י סעיף 46

לבירורים \ שאלות על הפרויקט, ניתן לפנות אל:

יואב אשל -           

עומר בר לב -              

Anchor 1

הדמיית המתחם

 מתחם הנצחה ומורשת 214 

bottom of page