top of page

בנם של רחל ורוני. נולד ביום כ"ה בכסלו תשמ"ט (4.12.1988) ברמת גן. אח לשני ואור.

ביום 7.10.2023 התגייס למילואים ושירת בחיל תותחנים.

סרן חן יהלום נפל במלחמה ביום ה' בכסלו תשפ"ד (18.11.2023). בן שלושים וארבע בנופלו. הוא הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בקרית שאול. הותיר אחריו הורים ואחים.

לאחר נפילתו הועלה לדרגת רב סרן.

(המידע המופיע בדף זה נכתב על פי הנתונים המצויים בידי היחידה להנצחת החייל. סיפור החיים המלא יפורסם בהמשך.)

(דף זה הוא חלק ממפעל ההנצחה הממלכתי "יזכור", שנערך ע"י משרד הביטחון)

New Project.png
חן יהלום ז"ל

חן יהלום ז"ל

נפל בה' בכסלו התשפ"ד (18.11.2023)

bottom of page